Nyheter

Domargenomgång av golfregler för klubbens 65+

Senaste nytt!

Lyckat projekt 65+ på Orresta

En stor skara seniorer samlades på klubben för lunch och regelgenomgång av förbundsdomare Ola Welander. Efter en kort genomgång i konferenslokalen visad Ola med konkreta exempel på regeltolkningar. Intresset var stort och frågorna många som Ola fick besvara.

Tack Ola Welander för en intressant och bra dag!

Författare: E H

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com