Valberedning 2022

Valberedning 2022

Mats Holm (sammankallande)
Ari Ryn Kallioniemi
Agneta Andersson

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com