Lokala regler Orresta GK (2021)

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2021 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.orrestagolf.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. På hål 18 utgör byggnaderna till höger vid greenområdet banans gräns 2. Pliktområden (Regel 17)

1När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.

2. Speciella eller nödvändiga lättnadssätt

1. De unga träden identifierade av stödpinnar eller blå/vita pinnar är spelförbudszoner:
••Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
••Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

• spelaren,

  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

    4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
    a) Mark under arbete
    1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. 2. Områden definierat av blå/vita är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
    3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

6. Dräneringar fyllda med sand/grus.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Grön/vita plattor (nybörjartee).
3. Avståndsplattor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.

4. Elstängsel

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 2. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Anmälan till tävling

Anmälan görs främst på www.golf.se men reception kan ta emot anmälningar. Gällande anmälningstider och datum för respektive tävling står det på www.golf.se under respektive tävling. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,5.

2. Handicapklasser

Aktuella Hcp klasser för klubbens tävlingar framgår av inbjudan till tävlingen. Vid färre än 15 startande eller 10 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

3. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee utom i KM. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 får välja att spela från röd tee. Kvinnor i handicapklass A får välja att spela från gul tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

4. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 1 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

5. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

6. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

7. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

1. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.
2. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
3. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
4. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
5. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör uppvisas.
6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande den dubbla gällande greenfeen.
7. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
8. Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.
9. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.
10. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Orresta GK:s styrelse 2021-04-08

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com