Valberedningens förslag 2023

Valberedningens förslag till årsmöte 2023

Ordförande för årsmötet

?

Styrelse

Ordförande Tony Dahl, omval (ett år)

Ledamot Pär Hietala, kvarstår (ett år)

Ledamot Carin Lewenhaupt, kvarstår (ett år)

Ledamot Eva Holm, kvarstår (ett år)

Ledamot Henrik Forsberg, omval (två år)

Ledamot Erik Janze, nyval (två år) efter Niklas Löthegård som avböjt omval.

 

Revisorer 

Revisor Göran Pettersson, omval (ett år)

Revisor Bengt Bengtsson, omval (ett år)

 

Övriga namn som inkommit som förslag till ny styrelseledamot

Göran Pettersson

Niklas Danielsson

Christer Carlsson

Ante Inersjö

Björn Nilsson

Mikael Forslund

 

Valberedningen

Ari Ryn Kallioniemi, Agneta Andersson, Mats Holm (sammankallande)

 

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com