Värdegrund

Vår värdegrund

 • Verka för utveckling, gemenskap, trivsel och givande fritidssysselsättning för sina medlemmar.
 • Ha en genomtänkt introduktionsverksamhet för nya medlemmar.
 • Skapa goda spelmöjligheter för alla kategorier av golfspelare.
 • Verka för delaktighet
 • Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan
 • På Orresta GK ska det alltid råda en vänligt bemötande attityd.
 • Du ska alltid känna dig välkommen till klubben oavsett om du är medlem, gäst eller samarbetspartner.
 • En öppen och välkomnande attityd ska råda
 • Som medlem i Orresta GK visar du alltid respekt mot medlemmar, gäster, personal och mot vår bana.
 • Tillsammans skapar vi en miljö som alla kan trivas i.
 • Som medlem har du även ett ansvar att följa de bestämmelser och riktlinjer som klubben har bestämt.

 

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com