Verksamhetsberättelser Damkommittén

Verksamhetsberättelse Damkommittén 2022

Medlemmar är Anna Piehl, Carin Lewenhaupt, Eva Holm, Helena Cannergård och Marie Johansson.

Vi har haft 2 fysiska möten och i övrigt kommunicerat via Messenger och i en grupp för Orrestas Damer på Facebook. Via GIT har 7 utskick gjorts till damerna. 

Upptaktsmötet med 22 deltagare blev en trevlig kväll med mannekänguppvisning med nyinkommet från shopen. Peter Lagelius berättade om kommande träning.

Damträning vid 3 tillfällen med Peter Lagelius var mycket uppskattad. Det var 24 damer som deltog varav 6 seriespelare som fick tillbaka anmälningsavgiften. 

Lagtävling/Gökotta blev inte av då det sammanföll med seriespel.

Seriespel/Helg har haft fullt lag (6 spelare) alla gånger utom en gång (5 spelare). Som bäst kom vi på andra plats i Tortuna och totalt på 8:e plats.

Ingrid Pettersson och Pia Josefsson deltog i singelspel.

Seriespelsavslutning tillsammans med herrarna med lunch före som klubben bjöd på blev lyckad. Vi spelade bästboll i mixade lag med 6 damer och 6 herrar.

Alla Herrars och Damers Dag hade ny spelform med 9 hål Scramble/9 hål Greensome/9 hål Bästboll. Vinnande damer var Orrestas Maria Tranberg tillsammans med Annika Sundström från Salem.

Damernas KM samma helg som herrarna var nytt för i år. Anna Piehl blev Klubbmästare Dam/scr med 88 slag. Dea Persson blev Klubbmästare Dam/hcp med 71 slag netto.

Damernas sida på hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med förankring i damkommittén.

Vi ställde in avslutningsmötet då vi planerade för sent och bedömde att det skulle bli svårt att få deltagare.

 

Carin Lewenhaupt Damkommittén ordf

Verksamhetsberättelse 2021 

Orresta Damkommitté 

Kommittén har under året bestått av Anna Piehl, Carin Lewenhaupt, Eva Holm, Eva Svalby, Helena Cannergård och Marie Johansson. 

Det gick inte i år heller att ha upptaktsmöte. Tävlingarna i maj ställdes in p g a Corona. 

Klubben sponsrade tre träningsdagar för damer med Peter Lagelius. 

Seriespel kom igång först i juni. Vi vann helgspelet när det gick på Orresta och kom totalt på andra plats. I vardagsspelet kom vi på sjunde plats. 

Även i år hade vi KM för damer på avslutningsdagen 12 september. 

Anna Piehl vann KM Scratch med 88 slag och Helena Cannergård vann Hcp KM med 74 slag netto. 

Till middagen kom 10 damer och som vanligt bjöds vi på mycket god soppa. 

Birdiemästarinna 2021 blev Britt-Marie Gustafsson med 6 birdies gjorda under säsongen. 

2021 11 02
Carin Lewenhaupt/Damkommittén 

Verksamhetsberättelse 2020

Orresta Damkommitté

Kommittén har under året bestått av Anna Piehl, Carin Lewenhaupt, Eva Holm, Eva Svalby, Helena Cannergård och Marie Johansson.

Upptaktsmötet fick ställas in p g a corona.

Alla Damers Dag genomfördes trots corona och blev mycket lyckad med härligt väder och 18 lag deltog.

Även i år hade vi KM för damer på avslutningsdagen 13 september med 17 deltagare. Petra Olssén försvarade sin Klubbmästarinnetitel med  84 slag och vann även handikapp KM med 69 slag.

Till middagen kom 14 damer som fick njuta av skaldjurssoppa.

Seriespel kom igång först i augusti p g a corona. Vi hade fulla lag vid alla 6 spel och kom på 4:e plats i vardagspel och 6:e plats i helgspel.

Birdiemästarinnetitel delades mellan Eva Holm och Carin Lewenhaupt.

2020-11-06

Carin Lewenhaupt

Damkommittén

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com