Verksamhetsplan 2021/Tävlingskommittén

Verksamhetsplan 2021/Tävlingskommittén

Då Henrik och Fredrik Forsberg har valt att lämna tävlingskommittén så behöver vi rekrytera in personer till tävlingskommittén. Där kommer vi att göra utskick för att fånga upp intresserade personer som vill vara med att utveckla tävlingsverksamheten på Orresta.

Utveckla golfveckan till att ha tävlingar hela veckan och ha ett samarbete med Orresta AB och sponsorer så att vi kan utveckla veckan ännu mer.

Till seriespel kommer vi att ställa upp med H60, H40, Damer vardag och helg samt H70 det blir en serie för dem.

Likt förra året kommer vi att lägga ut tävlingar på www.golf.se tidigt så att det går att se vilka tävlingar vi kommer att ha under året och när det går.

Vi kommer fortsätta att marknadsföra tävlingarna med mailutskick och inlägg på facebook.

Ett mål som vi har är att öka antalet juniorer som är med på KM genom att utöka med en klass som bara kommer att spela 18 hål.

Genom att ökat samarbete med juniorkommittén och damkommittén få input hur tävlingsverksamheten kan utvecklas för att få med fler juniorer och damer som tävlar.

Anordna så att Jenny från Magasinet kommer och föreläser för oss medlemmar i kost och mentalträning. För ge inspiration till att vilja mäta sin styrka mot andra golfare genom att vara med och tävla. Föreläsningen kommer att ske i samband med årsmötet 9 mars 18.30-20.00

Ett annat mål är att öka antalet deltagare till tävlingarna. Det målet önskar vi uppnå genom att deltagarna tycker att vi har bra tävlingar och att det genomförs på ett bra sätt.

Att banan håller bra skick.

Att vi kommer att hålla en hög nivå på vårt prisbord.

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com