Verksamhetsplaner Tävlingskommittén

Verksamhetsplan 2023

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén kommer att fokusera på att genomföra klubbtävlingar under golfveckan.  Därför kommer arbetet med att utveckla och förbättra golfveckan att fortgå under 2023.  

Vi kommer även att arbeta för ett mer samarbete med funktionerna på Orresta som  receptionen, restaurangen och banarbetarna för att effektivisera och förbättra  tävlingsupplevelsen under golfveckan.  

Golfveckan kommer som vanligt att vara v.28 och vårt mål är att ha över 500 deltagare under  golfveckan. 

Västmanlands Golfförbund har ändrat åldersindelningen kring seriespelet på herrsidan. Kommande seriespel så kommer vi att delta med lag i följande: damer/helg, H65 och  H75. Mer information om vilka som är lagledare för respektive lag finns på vår hemsida.  

Marknadsföring av tävlingarna på Orresta kommer att ske via mailutskick, facebook och på  vår hemsida samt att vi hoppas på en bra spridning via mun till mun. 

Tävlingarna kommer att vara upplagda på golf.se och synliga från 31 jan men anmälan  öppnas den 3/3 

Vi kommer att arbeta för att få en fast vecka för KM som vi har för golfveckan. 

Är du intresserad av att utbilda dig till golfdomare? Det är en brist på domare inom  Västmanland så är du intresserad av golfregler och vill fördjupa dig mer så ta kontakt med  par.hietala@outlook.com. så berättar han mer. 

Tävlingskommittén eftersöker medlemmar som vill vara med och utveckla  tävlingsverksamheten på Orresta GK. 

Är du intresserad eller nyfiken på vad det kan innebära så ta kontakt med  par.hietala@outlook.com

Pär Hietala/Tävlingskommitténs ordf

Verksamhetsplan 2021

Tävlingskommittén

Då Henrik och Fredrik Forsberg har valt att lämna tävlingskommittén så behöver vi rekrytera in personer till tävlingskommittén. Där kommer vi att göra utskick för att fånga upp intresserade personer som vill vara med att utveckla tävlingsverksamheten på Orresta.

Utveckla golfveckan till att ha tävlingar hela veckan och ha ett samarbete med Orresta AB och sponsorer så att vi kan utveckla veckan ännu mer.

Till seriespel kommer vi att ställa upp med H60, H40, Damer vardag och helg samt H70 det blir en serie för dem.

Likt förra året kommer vi att lägga ut tävlingar på www.golf.se tidigt så att det går att se vilka tävlingar vi kommer att ha under året och när det går.

Vi kommer fortsätta att marknadsföra tävlingarna med mailutskick och inlägg på facebook.

Ett mål som vi har är att öka antalet juniorer som är med på KM genom att utöka med en klass som bara kommer att spela 18 hål.

Genom att ökat samarbete med juniorkommittén och damkommittén få input hur tävlingsverksamheten kan utvecklas för att få med fler juniorer och damer som tävlar.

Anordna så att Jenny från Magasinet kommer och föreläser för oss medlemmar i kost och mentalträning. För ge inspiration till att vilja mäta sin styrka mot andra golfare genom att vara med och tävla. Föreläsningen kommer att ske i samband med årsmötet 9 mars 18.30-20.00

Ett annat mål är att öka antalet deltagare till tävlingarna. Det målet önskar vi uppnå genom att deltagarna tycker att vi har bra tävlingar och att det genomförs på ett bra sätt.

Att banan håller bra skick.

Att vi kommer att hålla en hög nivå på vårt prisbord.

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com