Verksamhetsplaner Damkommittén

Verksamhetsplan Damkommittén 2023

Upptaktsmöte blir 18 april 2023 och då delas Birdiemästarinna 2022 ut. 

Damträning kommer att erbjudas alla men utan sponsring från klubben.

Vi fortsätter med seriepel/helg och för dem som önskar vara med även seriespel/singel. Datum för seriespel läggs ut på hemsidan tillsammans med information om singelspelet. 

Seriespelsavslutning tillsammans med herrarna med lunch före kommer att ordnas på samma sätt som 2022.

En Välgörenhetstävling Gökotta, parspel. Dam/Dam, Herre/Herre, Herre/Dam kommer att anordnas den 13 maj med start kl 7.00-9.00 till förmån för Barncancerfonden. Damer och herrar inbjudes. Spelform 6 hål greensome/6 hål foursome/6 hål bästboll. 

Vi planerar två vardagsaktiviteter/em-kväll: 9-håls matchspel i maj och 9-håls “tre-klubbor”/greensometävling i juni.

Ett utbyte med Tortuna för matchspel planeras. Vi behöver ett Orrestalag med 4-8 personer för spel vid ett tillfälle på respektive klubb. Tävlingsgreenfee gäller.

Alla Damer och Alla Herrar 2023 blir den 12 juli med 18 hål bästboll, och 9 hål foursome.

Fortsatt KM för damerna samma helg som herrarna. Damerna som spelar 18 hål spelar på söndagen 13 augusti och vi har gemensam prisutdelning.

Avslutningsmöte med 18 hål golf och kvällsmöte söndagen den 24 september.

Verksamhetsplan Damkommittén 2022

Aktiviteter:

 • Upptaktsmöte(april)
 • Gök-Otta för damer(maj)
 • 3- Klubborstävling Lhådö(juni)
 • Träningsdagar (maj/juni) med PRO PeterLagélius.
 • Klubben sponsrar damer som under säsongen 2022 deltar i minst en seriespelstävling.
 • Seriespel helg.
 • Alla Herrars – och Damers dag (golfveckan/juli)
 • KM spelas vid samma tillfälle för damer och herrar, alla klasser.
 • Avslutningsmöte (september)
 • Birdiemästarinna 2022 utses (september)2021 11 02
  Carin Lewenhaupt/ Damkommittén

Verksamhetsplan Damkommittén 2021

 • Upptaktsmöte i april.
 • Ordna sponsrad träning för damer.
 • Damtävling gökotta i maj.
 • Seriespel vardag och helg.
 • Alla Damers Dag.
 • Birdietävling
 • Avslutningsmöte och KM för damer i september.

2020 11 05

Carin Lewenhaupt

 

Damkommittén

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com