Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan Damkommittén

Upptaktsmöte blir den 18 april 2023 och då delas Birdiemästarinna 2022 ut. Damträning kommer att erbjudas alla men utan sponsring från klubben. 

Vi fortsätter med seriepel/helg och för dem som önskar vara med även seriespel/singel.  Datum för seriespel läggs ut på hemsidan tillsammans med information om singelspelet. Seriespelsavslutning tillsammans med herrarna med lunch före kommer att ordnas på samma  sätt som 2022. 

En Välgörenhetstävling Gökotta, parspel. Dam/Dam, Herre/Herre, Herre/Dam kommer att  anordnas den 13 maj med start kl 7.00-9.00 till förmån för Barncancerfonden. Damer och  herrar inbjudes. Spelform 6 hål greensome/6 hål foursome/6 hål bästboll. 

Vi planerar två vardagsaktiviteter/em-kväll: 9-håls matchspel i maj och 9-håls “tre klubbor”/greensometävling i juni. 

Ett utbyte med Tortuna för matchspel planeras. Vi behöver ett Orrestalag med 4-8 personer  för spel vid ett tillfälle på respektive klubb. Tävlingsgreenfee gäller. 

Alla Damer och alla Herrar 2023 blir den 12 juli med 18 hål bästboll och 9 hål foursome.

Fortsatt KM för damerna samma helg som herrarna. Damerna som spelar 18 hål spelar på  söndagen 13 augusti och vi har gemensam prisutdelning. 

Avslutningsmöte med 18 hål golf och kvällsmöte söndagen den 24 september.

Verksamhetsplan Torsdagsgolf 

Torsdagsgolfen fortsätter på samma sätt som 2022. Dock nytt är att vi även kommer att ha ett  scratchpris. 

Tävlingstider görs upp med Orresta AB och läggs ut i GIT i februari 2023.

 

Verksamhetsplan Orresta juniorkommitté 

Vision 

Att bli det självklara valet när det gäller golfträning för juniorer; flickor som pojkar och  ickebinära. 

Värdegrund 

Öppenhet, Fair Play, inkluderande, ansvar och respektfullhet 

Plan

Målsättningen är att skapa en trygg och fungerade juniorverksamhet på Orresta GK där inte  allt kommer att handla om hur du slår en golfboll i hål på så få slag som möjligt.  Barnen/ungdomarna kommer förutom golfteknik lära sig värdegrund, mental träning, kost,  golfregler, säker golf och tävlingsförberedelser men framför allt få del av den gemenskap och  glädje som golfen ger. 

Inför 2023 kommer Orresta ha nya tränare och pro-verksamhet vilket känns väldigt  spännande. De nya tränarna kommer tillsammans med juniorkommittén att påbörja vår resa  mot att bli det självklara valet för golfträning för junior. 

För att vi ska lyckas med resan och närma oss visionen kommer vi att ha ett tätt samarbete  med RF-SISU. Vi kommer att arbeta med ett flertal projekt för att förbättra och utveckla vår  verksamhet så att vi blir det självklara valet. SISU erbjuder även utbildningar och kurser inom  idrottskunskap vilket kommer att vara ett av våra mål att få engagerade föräldrar men även  äldre juniorer att utbilda sig mer. Lika väl som vi inom juniorkommittén kommer att göra. 

Fokusområde under 2023 kommer att vara: 

  • Rekrytering av juniorer som vill träna golf på Orresta GK 
  • Skolprojekt elever kommer till Orresta GK eller så åker vi ut till skola och undervisar  golf 
  • Marknadsföring av juniorträning och golfläger 
  • Rekrytera medlemmar till juniorkommittén 
  • Utveckla juniorverksamheten skapa en långsiktig verksamhetsplan och arbeta med  nyckeltal

Pär Hietala 

Juniorkommittéordförande 

 

Verksamhetsplan Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén kommer att fokusera på att genomföra klubbtävlingar under golfveckan.  Därför kommer arbetet med att utveckla och förbättra golfveckan att fortgå under 2023.  

Vi kommer även att arbeta för ett mer samarbete med funktionerna på Orresta som  receptionen, restaurangen och banarbetarna för att effektivisera och förbättra  tävlingsupplevelsen under golfveckan.  

Golfveckan kommer som vanligt att vara v.28 och vårt mål är att ha över 500 deltagare under  golfveckan. 

Kommande seriespel så kommer vi att delta med lag i följande: damer/helg, H65 och  H75. Mer information om vilka som är lagledare för respektive lag finns på vår hemsida.  Västmanlands Golfförbund har ändrat åldersindelningen kring seriespelet på herrsidan. 

Marknadsföring av tävlingarna på Orresta kommer att ske via mailutskick, facebook och på  vår hemsida samt att vi hoppas på en bra spridning via mun till mun. 

Tävlingarna kommer att vara upplagda på golf.se och synliga från 31 jan men anmälan  öppnas den 3/3 

Vi kommer att arbeta för att få en fast vecka för KM som vi har för golfveckan. 

Är du intresserad av att utbilda dig till golfdomare? Det är en brist på domare inom  Västmanland så är du intresserad av golfregler och vill fördjupa dig mer så ta kontakt med  par.hietala@outlook.com. så berättar han mer. 

Tävlingskommittén eftersöker medlemmar som vill vara med och utveckla  tävlingsverksamheten på Orresta GK. 

Är du intresserad eller nyfiken på vad det kan innebära så ta kontakt med  par.hietala@outlook.com

Pär Hietala/Tävlingskommitténs ordf 

 

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com